Huisregels

Huisregels:

Om de training bij Boxing Dias zo prettig mogelijk te laten verlopen vragen wij uw aandacht voor onze huisregels:

Contributie dient voor aanvang  van de les te zijn voldaan, anders geen deelname

De leden tonen respect voor een ander en zichzelf. Pesten, schelden, discriminatie en racisme wordt bij ons niet getolereerd. Bij herhaling van deze overtredingen kan Boxing Dias een lid verwijderen

De lesruimte kan slechts in uitzonderlijke gevallen verlaten worden vóór het einde van de training, maar alleen met instemming van de trainer.

Leden zijn verplicht om gezondheidsproblemen te melden aan de trainer.

Discipline uit zich in het goed meedoen aan de lessen. Heb respect voor de trainers en mede sporters.

In onze sportschool wordt onsportief gedrag, stelen, moedwillig kapotmaken van materialen niet getolereerd.

Tijdens de training is het dragen van sieraden niet toegestaan .

Ouders en belangstellenden zijn na overleg met de trainer welkom. Voor en na de training zijn de trainers altijd bereikbaar voor vragen en uitleg. Zorg ervoor dat ook eventuele belangstellenden de les niet verstoren.

De leden laten hun tas in de kleedkamer of in de daarvoor beschikbare lockers.

Boxing Dias kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het zoekraken van of beschadigingen aan of eventuele diefstal van eigendommen